De Sint – Bavokapel

Deze is gelegen in de Sint – Bavostraat in de Trichelhoek te eindhout. De Sint – Bavokapel werd opgericht in de Middeleeuwen.

De eerste vermelding dateert uit 1503 maar de oorsprong ervan is vele eeuwen vroeger te situeren.

In de 17e eeuw kende de bedevaarten naar de H. Bavo in de Trichelhoek een hoogtepunt. Uit het Hagenland en de Kempen stroomden op 1 oktober met Bamis de pelgrims toe, voornamelijk om genezing af te smeken tegen kinkhoest.